Jedan od najčešćih razloga zbog kojih se klijenti danas javljaju za pomoć psihoterapeuta su anksioznost, napadi panike i druge vrste strahova.

Strah od odlaska na posao, strah od otvorenih prostora, strah od zatvorenih prostora, javnog izlaganja, pa i samog boravka među ljudima dio su priče koja sve više okupira svakodnevice mnogih. U nemogućnosti da ‘prežive’ dan do kraja, u psihoterapijsku praksu dolaze najčešće onda kada više ne vide drugi izlaz i kada su sve druge varijante ‘borbe’ iscrpljene.

Ono što svojim klijentima tada kažem jest sljedeće:

Napad panike nije ništa drugo nego poziv čovjeka da raste. Dosadašnje strukture ličnosti više nisu dostatne da se u potpunosti nose s trenutnim situacijama, a nove načine još ne poznamo. I u tom trenutku kada nas ta stara, sada već premalena struktura stišće i gura prema naprijed, ova nova u koju trebamo prijeći još nije poznata – upravo tada se događa i napad panike. Tada imamo taj duboko poznat osjećaj da skačemo u ništavilo. Jer, napad panike i jest to; osjećaj da gubimo tlo pod nogama.

Ono što mi u psihoterapijskoj praksi radimo tada jest tragamo za tim novim načinima djelovanja koji klijentima nisu još poznati. Iskušavamo kreativne varijacije na koje do tada klijent nije ni pomislio, najčešće iz nekih svojih starih uvjerenja, koja su godinama zalijevana, ni ne pomišljajući da bi možda mogla biti jednog dana iskušana.

No, moram napomenuti, nema brzog rješenja. Ovo traganje odvija se polagano i nježno. Jer, tek nakon što se uspostavi odnos povjerenja između terapeuta i klijenta možemo doći do onih duboko zakopanih obrazaca koje se skrivaju iza naših najvećih strahova. Pitanja duše traže svoje vrijeme i povjerenje i bez te osnovne ljudske komponente nema ni unutarnjeg zacjeljenja.

Terapijske činjenice koje nam pomažu u prevladavanju strahova:

  • Kada ga držimo u sebi, strah raste. Kada ga izgovaramo i dijelimo s drugim (osobama od povjerenja), on se smanjuje.
  • Anksioznost se događa u budućnosti, a depresija u prošlosti. I jedno i drugo nestaje kada boravimo u sadašnjosti.
  • Boravak u ‘ovdje i sada’ temelj je zdravog života.
  • Miris, okus, opip i drugi osjeti pomažu nam da se vratimo u sadašnji trenutak.