Što radimo


 Osobni rast i razvoj

 • Psihoterapija
 • Edukativno iskustvene radionice
 • Antistres radionice
 • Intuitivne radionice

Prehrambeni poremećaji

 • Individualna psihoterapija
 • ‘Mindfulness’ praksa

Profesionalno usavršavanje

 • Napredne komunikacijske tehnike
 • Neverbalna komunikacija
 • Tehnike slušanja
 • Seminari motivacije i samomotivacije

 

Tijekom posljednjih pet godina djelovanja u organizaciji Humanog studija pokrenuto je više programa i inicijativa:

 • Podignut stručni internet portal Humani portal
 • Podignuta je službena stranica udruge Humanistudio.hr
 • Napravljena je suradnja s Ekonomsko-birotehničkom školom Zadar putem putem stručnih predavanja
 • Održan je serijal predavanja o roditeljstvu u Gradskoj knjižnici Zadar
 • Humani studio je sudjelovao u obilježavanju Dana prava djeteta u suradnji s udrugom RODE (podružnica Zadar)
 • Započet je  projekt edukativno-iskustvenih radionica
 • Humani studio je 2015. godine gostovao na Syposium Olibanum 2015., interdisciplinarnom skupu filozofije, znanosti i umjetnosti
 • U 2016. godini Humani studio pokrenuo je 14-dnevnu akciju “15 minuta sreće” čiji cilj je bio poticanje osobnog zadovoljstva svakog čovjeka
 • U 2016. godini započet je projekt “Sjedi pa jedi” čiji cilj je osvještavanje zdravog pristupa hranjenju među stanovništvom
 • Humani studio je s projektom “Sjedi pa jedi” gostovao u studenom, 2016. godine na događanju Pametna Špica