Prehrambeni poremećaji


-individualna psihoterapija

-grupne radionice (prejedanje, yo-yo efekt)

-‘mindfulness’ praksa