Zacijeli nježno.

Humani studio - psihoterapija Zadar
ZAKAŽI SEANSU

Humani studio je mjesto psihoterapijske podrške u Zadru.

psihoterapija Zadar

O psihoterapiji

Psihoterapija je proces putem kojeg otkrivamo naše skrivene kapacitete. Često nas u sadašnjim trenucima znaju kočiti upravo neka prošla iskustva, zbog čega je značajno ugledati ih i dati im neko novo, nama bliže značenje. Za dobar terapijski odnos, uz iskusnog i educiranog psihoterapeuta, nužno je povjerenje koje se stječe nakon određenog broja seansi. Psihoterapija nije instant rješenje, no jednom kada se promjena pokrene, ona je najčešće nezaustavljiva i pozitivna. Pitanja srca i duše traže svoje vrijeme.

 • O psihoterapijskoj seansi

  Psihoterapijska seansa traje pedeset minuta. Na prvoj seansi uzimaju se svi bitni podaci o klijentu koji psihoterapeutu služe za što kvalitetniji rad. U slijedećim seansama kreće psihoterapijski rad u kojem se ugledaju klijentu bitne teme s kojima dolazi na susret. Na seansi se koristi metoda razgovora, ali i drugi načini psihoterapijskog rada; analiza snova, rad na tjelesnim osjećanjima, eksperimenti sa stolicom i dr.

 • Trajanje psihoterapije

  Trajanje ovisi o dobi, problematici i potrebama klijenta. Ponekad je potrebno svega nekoliko seansi da klijent dobije jasan uvid u neku životnu situaciju, dok je za druge, malo dublje teme potrebno više rada, od nekoliko mjeseci pa na dalje. Psihoterapija se može koristiti kao jednokratna pomoć u određenoj životnoj krizi ali i kao cjeloživotni alat za uspješniji život.

 • Cijena seanse

  Sat individualne psihoterapijske seanse u Zadru (smjer Gestalt) kreće se od 50 € pa na više. Cijena ovisi o stručnjaku i razini specijalizacije.

  *Da bi terapijski proces bio uspješan, preporučljivo je u početku psihoterapiju polaziti jednom tjedno (ukoliko se radi o kriznim situacijama onda i dva put tjedno), no jako lijepi rezultati se mogu postići i kada se terapija provodi svaka dva tjedna.

  *Otkazivanje seanse (osim u opravdanim hitnim slučajevima) valja napraviti najkasnije dan prije ugovorenog termina. Ukoliko seansa nije otkazana na vrijeme, ona se naplaćuje.

Kontakt

*Radno vrijeme za dogovor termina: od ponedjeljka do petka, 09h-13h