Udruga Humani studio u suradnji sa svojim zagrebačkim partnerima, tvrtkom Profit usluge d.o.o.organizira novi seminar brzog čitanja. U tijeku je zaprimanje prijava za novi ciklus.O Brzom čitanju

Brzo čitanje je tehnika koja koristi veći umni kapacitet. Na taj način u puno kraćem vremenskom roku dolazi do usvajanja pročitanog materijala. Ubrzano učenje se nadovezuje na tehniku brzog čitanja. Učimo puno brže od klasičnog učenja. Upravo su zbog toga ove tehnike koriste učenicima, studentima, menadžerima i svima koji imaju potrebu u kraćem vremenu steći veće količine znanja. Brzo čitanje je znanstveno utemeljena metoda kojom se poboljšava vještina čitanja i otvaraju vrata znanju na jedan interesantan i nadasve zabavan način.

Brzim čitanjem stvarate mogućnost izbora usvajanja teksta sukladno svojim potrebama i uvjetovanim situacijama u kojima se nalazite.Prakticiranjem tehnike brzog čitanja razvijete sljedeće sposobnosti:

  • 5-10 puta veću brzinu pročitanog teksta sa razumijevanjem
  • postiže se veći interes za čitanjem
  • jača se pozornost/koncentracija na pročitani tekst
  • povećava se motivacija za učenjem
  • razvija se kreativnost
  • razvija se vještina izrade umnih mapa koje su dragocjene za učenje
  • povećava se opća produktivnost mozga
  • Iskustva više od 5000 polaznika koji su završili seminar brzog čitanja, dokazuju da već drugog dana seminara postižu prosječnu brzinu od 3 str/minuti sa potpunim doživljajem i razumijevanjem pročitanog.
  • Odlukom da naučite brzo čitanje ne umanjujete vrijednost dosadašnjeg tradicionalnog čitanja nego usvajate novu vještinu koju uvijek možete koristit u kombinaciji sa već dosada usvojenim metodama učenja i čitanja.


Tečaj brzog čitanja traje 15 punih sati (5 x 3 sata).


1. dan

upoznavanje sa tehnikom i teorijom brzog čitanja


2. dan

primjena brzog čitanja (čita se beletristika)


3. dan

trening brzog čitanja uz postizanje većih brzina i većeg razumjevanja (čita se beletristika)


4. dan

trening brzog čitanja na stručnoj literaturi (polaznik može donijeti svoju literaturu)


5. dan

trening brzog čitanja na vlastitoj literaturi uz provjeru brzine čitanja i kvalitete razumjevanja


*Jeste li znali?

Prosječan čovjek, tradicionalnim putem čita 1 stranicu u minuti.

Brzi čitači u prosjeku čitaju od 5 do 10 stranica u minuti.

Zamislite da čitate 5 do 10 puta brže od sadašnjeg čitanja!

Koliko bi dugo željenih knjiga mogli pročitati?

Koliko bi informacija mogli dobiti u kraćem vremenu?


*Cijena seminara je 700 kuna.

*Prijave se vrše putem e-maila: desk@humani.com.hr

*Mob: 098 875783