Prehrambeni poremećaji


-individualna psihoterapija

-‘mindfulness’ praksa