U svakome leži skriveni potencijal
-otkrijte ga s nama!
Područje rada
Psihoterapija

-individualna psihoterapija

-obiteljska psihoterapija

-psihoterapijske grupe podrške

 


pročitaj više
Prehrambeni poremećaji

-individualna psihoterapija

-‘mindfulness’ praksa

 


pročitaj više
Profesionalno usavršavanje

-neverbalna komunikacija

-napredne komunikacijske tehnike

-sistemski pristup


pročitaj više